• resm Sağlık Bilimleri İçin Mikrobiyoloji

Sağlık Bilimleri İçin Mikrobiyoloji

ISBN: 9786057578839
Basım Yılı: 2019
Tahmini Kargoya Veriliş Zamanı: Stoktan Teslim
81,25 ₺
65,00 ₺
KİTAP HAKKINDA

Sağlık Bilimleri İçin Mikrobiyoloji

 ÖNSÖZ

           Bu kitabın genel amacı tıp fakülteleri dışında sağlık hizmeti sunumunda eğitim veren bö- lümlerde eğitim gören öğrencilere temel mikrobiyoloji yaklaşımını kazandırmaktır.

Genel mikrobiyoloji konularında özellikle sterilizasyon, dezenfeksiyon, sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar konularının ayrıntılı bir biçimde incelenmesi planlanmaktadır.

Mikrobiyoloji biliminin gelişimi ve temel özellikleri ile mikroorganizmaların tanım- landığı bölümlerin oluşturduğu baz bilgiler ışığında mikrobiyoloji laboratuvarında kulla- nılan yöntemler güncel ve ileriye yönelik bir bakış açısı ile ortaya konulacak ve laboratu- varda yapılan işlemlerin tüm boyutlarıyla irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Genel immünoloji ile immünoloji konusunda temel bilgilerin verilmesi ve bu bilginin mikroorganizma-insan ilişkileri konusunu anlamak için yeterli bir altyapı oluşturması istenmektedir. Mikroorganizma-insan ilişkileri konusunda mikroorganizmaların bulaş- ma, hastalık oluşturma süreçlerinde virulans, patogenez ve immunpatogenez boyutları ele alınacak ayrıca son derece güncel bir konu olarak mikrobiota kavramı ayrıntılı olarak incelenecektir.

Genel epidemiyoloji bölümünde sıklıkla kullanılan tanımların anlaşılması, genel bi- limsel araştırma yaklaşımı ve bu araştırmaların nasıl yorumlanması gerektiği gözden ge- çirilecektir.

Özel Mikrobiyoloji bölümünde mikrobik etkenlerin genel özellikleriyle anlatıldığı bölüm sonrasında önemli mikroorganizmalar tek tek ele alınarak tanısal özellikleri, özet patogenez, hastalıkları ve tedavi/korunma konuları ele alınacak, ilgili bölümün sonunda tedavide kullanılan ajanlar gözden geçirilecektir.

Son bölümde enfeksiyon hastalıklarına temel yaklaşım ve sistemlerle ilgili klinik tab- lolar ve bunların olası etkenleri gözden geçirilecektir.

Bu kitabın sağlık alanında eğitim gören tüm öğrencilerimize ve öğretim elemanlarına faydalı olması dileği ile…

 

Aralık 2019

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜKBASMACIProf. Dr. Gökhan AYGÜN Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU

Kendi yorumunuzu yazın
  • Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
  • Kötü
  • Mükemmel