• resm Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları

Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları

ISBN: 9786057578792
Sayfa Sayısı: 656
Baskı Sayısı: 1
Basım Yılı: 2020
Tahmini Kargoya Veriliş Zamanı: Stoktan Teslim
112,50 ₺
90,00 ₺
KİTAP HAKKINDA

Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Konuları

Psikiyatri hemşireliği alanında son yıllarda temel kaynak niteliğinde kendi dilimizde kitapların yayınlanması oldukça memnun edicidir. Peki, “neden bir kitaba daha ya da bu kitaba ihtiyaç oldu” sorusuna yanıt vermek yerinde olacaktır kanısındayız. Ülkemizde ruh sağlığı ve psikiyatri hizmetleri sunan kuruluşların birçoğunda çalışan sağlık personelinin çoğunluğu hemşiredir. Ayrıca bu birimlerin çoğu yataklı kuruluşlardır ve daha çok “psikiyatrik bakım” sunulmaktadır. Psikiyatrik bakımın kalitesini belirleyen ana unsur da hemşirelik hizmetinin nitelik ve niceliğidir. Ülkemizde psikiyatri hemşireliğinin akademik hemşirelik alanlarından birisi olarak kabul edilmesinden beri neredeyse 47 yıl olmuştur. Ancak psikiyatri birimlerinde çalışan hemşirelerin tamamının nitelikli bir mezuniyet sonrası hazırlığı son yıllara kadar mümkün olmamıştır. TC Sağlık Bakanlığı, Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Standartları çalışmasını 2015-2016 yılında tamamlayarak, Eğitim standartlarını 2017 de yayınlamıştır. Bu eğitimin amacı, psikiyatri birimlerinde – hangi birimde (yataklı, ayaktan, evde vb….) olursa olsun- çalışan ve çalışması planlanan hemşirelerin psikiyatrik bakım konusunda güçlenmesi ve görevin gerektirdiği konularda yeterlilik kazandırılmasıdır. Eğitim standartlarının yayınlanmasını takiben birçok hastanede sertifikalı eğitim programları yürütülmeye başlanmış ve bu konuda temel oluşturacak bir kitap ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

Bu kitabın amacı, psikiyatri birimlerinde görev yapan ve yapacak olan hemşirelere görevlerinin gerektirdiği yeterliliklerin kazandırılmasını hedefleyen sertifika programında kavramsal çerçeve, temel beceriler ve uygulamalarda ortak dil oluşturmak; ülkemizde nitelikli psikiyatrik bakım uygulama standartları için temel oluşturmak; hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini artırmak ve optimal bakım sürekliliğini sağlamaktır. 

Kitabın içeriğinde Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Standartlarında yer alan konular temel alınmıştır. Bu kitap; psikiyatride hemşirelik deneyimine başlarken başlıklı giriş bölümünü takiben, profesyonel kavramlar ve yapı taşları, temel beceriler, bakım süreci, psikopatoloji ve bakım, ruh sağlığını koruma ve geliştirme, özel gruplar başlıklı bölümlerden oluşmaktadır. Son bölümde psikiyatri birimlerinde hemşirelik uygulamalarında sık kullanılan bazı formlar, çizelge ve yönergeler örnek olarak verilmiştir.  

Dünyada ve ülkemizde psikiyatrik bozuklukların oranı artarken, etkili tedavi ve bakımda yeni ortaya çıkan gelişmelerin ve bilgilerin, ihtiyacı olan kişilere ulaşmasında önemli sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz. Hemşirelerin nitelikli hizmet sunabilmesi, uygulamalarını bilimsel bilgiye dayandırmasını; psiko-motor, entelektüel ve duyuşsal becerileri edinmiş olmasını gerektirir. Becerilerin sadece okuma, dinleme yöntemi ile kazandırılması çok mümkün değilse de örgün eğitim ve sertifika programı kapsamında rol oynama, modelden öğrenme, tartışma, vaka analizi, video/film gibi yöntemlerin kullanılması ile kitabın her bölümündeki hedeflere ulaşmanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Deneyimlerin paylaşılması ve staj uygulamaları yanı sıra okuyucuların öğrenmeyi öğrenmesi ve yaşam boyu öğrenmeye inanarak gerçekleştirmesi okuyucunun sorumluluğu olacaktır. 

Bu kitap, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında öğretim üyelerinin ortak çabasıyla hazırlanmıştır. Tüm yazarlara titiz çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederiz. 

Psikiyatri birimlerinde hemşirelik hizmetlerini geliştirmeye odaklanan bu kitabın öğrenci ve mezun meslektaşlarımıza katkı sağlamasını, bundan sonraki mesleki yaşantınızda da psikiyatri hemşireliğiyle ilgili temel konular için başvuru kaynağı olmasını dileriz.

Sondan bir önceki dileğimiz de, kitapla ilgili görüşlerinizi ve birinci bölümün sonunda yer alan soruların yanıtlarını sertifikakitap@gmail.com adresine göndererek, bizimle paylaşmanızdır.

Hep birlikte daha güçlü olduğumuz bilinciyle,

Sevgi ve başarı dileklerimizle,

 

                Editörler 

                Doç. Dr. Fahriye Oflaz & Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım

Kendi yorumunuzu yazın
  • Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
  • Kötü
  • Mükemmel