Kapat
0 Ürün
Alışveriş sepetinizde boş.
Kategoriler
  Filtreler
  Preferences
  Ara

  Genç Avukatın El Kitabı

  Yayınevi : Seçkin Yayıncılık
  Yazar : Necati Daştan
  ISBN :9789750290695
  Sayfa Sayısı :264
  Baskı Sayısı :1
  Ebatlar :13.00 x 19.00
  Basım Yılı :2024
  255,00 ₺
  Soru & Cevaplarla – Dilekçe Örnekli – Rehber Kitap
  Mesleğe yeni başlayan genç avukatlar zaman zaman bir yol rehberine ihtiyaç duymakta, bu rehber bazen tecrübeli bir avukat, bazen bir hakim veya savcı olabilmekte, ancak bu rehbere ulaşmak her zaman mümkün olamamaktadır. Adeta bir adliye rehberi formatında hazırlanan kitapla, genç avukatlara böyle zamanlarda rehberlik etmek amaçlanmıştır. Kitapta çok derin ve teferruatlı bilgilere yer verilmeyerek, genç bir hukukçunun ilkyardım mahiyetindeki acil bilgilere kısa ve zahmetsiz yoldan ulaşması hedeflenmektedir. Kitap, genç avukatların yanında hukuka ilgi duyan ve haklarını öğrenmek isteyen vatandaşları da hukuka yaklaştırmaktadır. Kitabın Konu Başlıkları . Önemli Bireysel Haklar . Adliye Rehberi . Özgürlüğe Müdahale Kitapla İlgili Kategoriler Hukuk Kitapları>Genel Hukuk>Avukatlık Hukuku Kitabın İçindekileri Önsöz 5 Özgeçmiş 7 BİRİNCİ BÖLÜM ÖNEMLİ BİREYSEL HAKLAR I. TÜKETİCİ HAKLARI 21 A. Kanunun Amaç ve Fonksiyonu 22 1. Kanunun Amacı 22 2. Kanunun Kapsamı 22 3. Kanun, Hangi Alanlarda Tüketiciyi Korur? 23 B. Ayıplı mal 23 1. Ayıplı Mal Nedir? 23 2. Kaç Çeşit Ayıplı Mal Vardır? 23 3. Ayıp Sonradan Ortaya Çıkmışsa 25 C. Ayıplı Hizmet 26 D. Taksitle Satış 27 E. Konut Finansmanı 28 F. Paket Tur ve Abonelikler 29 1. Paket Tur Sözleşmeleri 29 2. Abonelik Sözleşmeleri 31 G. İnternet Satışları/ Mesafeli Sözleşmeler 32 H. Kredi Kartları 34 1. Gecikme Halinde Faiz 34 2. Faiz Artırımı 34 3. Geriye Dönük Faiz Artışı 34 4. Tüketiciden Komisyon Alınamaz 35 5. Süreli Yayın Kampanya Ürünleri 35 6. Kampanya Döneminde Fiyat Artışı 35 İ. Abonelik Sözleşmeleri 35 J. Fiyat Etiketleri 36 K. Garanti Süresi 37 L. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlar 38 M. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 44 1. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları 44 2. Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri Nerededir? 45 a. Başvuru Mercii 46 b. Başvuru Nasıl Yapılır? 47 c. Dilekçe Örnekleri 48 d. Bilinmesi Gerekenler 52 e. Sorular 54 II. BİLGİ EDİNME HAKKI 58 A. Genel Bilgi 59 1. Talep Konularına Örnek 60 2. Bilgi Edinme Hakkı Nedir? 60 3. Bilgi Edinme Hakkının Önemi 60 4. Müracaat Nasıl Yapılır? 61 5. Yargı Güvencesi 62 6. Kurumlar Hangi Belgeleri Vermek Zorundadır? 62 7. Başvuru Halinde İdarenin Yükümlülüğü 62 B. İstenecek Bilgiler 63 1. Hangi Bilgiler Bu kapsamda İstenebilir? 63 2. Kimler, Bu Bilgilere Ulaşma Hakkına Sahiptir? 63 3. Gizlilik İçeren Belgeler 64 4. Neler İstenebilir? 64 C. Kapsam Dışı Konular 64 1. Kurumlar 65 2. Belgeler 65 D. Başvuru Nasıl Yapılır? 66 E. Başvuruların Cevaplandırılması 70 1. Cevap Süresi 70 2. Başvurunun Reddi veya Eksik Bilgi Verilmesi 70 3. Başvuruya Olumsuz Cevap Verilirse 70 F. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 71 G. Örnek Kararlar 73 H. Cezalar 74 I. Sorular 74 III. ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU 76 A. Genel Bilgi 76 1. Bireysel Başvuru 76 2. Konunun Temel Anayasal Önemi 77 B. Anayasa Mahkemesinin Yetkisi 78 1. Konu Bakımından Yetki 78 2. Kişi Yönünden Yetki 78 3. Zaman Yönünden Yetki 79 C. Bireysel Başvurunun Şartları 79 1. Kanun Yollarının Tüketilmesi 79 2. Güncel ve Kişisel Bir Hakkın Doğrudan Etkilenmesi 80 D. Bireysel Başvuru Usulü 81 1. Başvurunun Yapılacağı Yerler 81 2. Başvuru Harcı 81 3. Avukatla Başvuru Zorunlu mudur? 81 4. Başvuru Dilekçesi ve Ekleri 81 E. Başvuruların İncelenmesi ve Karar 89 1. İlk İnceleme 89 2. Esas İnceleme 89 3. Kararlar 90 F. Sorular 91 IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU 92 A. Genel Bilgi 92 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir? 92 2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ne İş Yapar? 92 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Ne Zaman Başvurabilirim? 93 B. Güvence Altına Alınan Haklar 93 1. Sözleşme ve Ek Protokollerde Öngörülen Haklar Nelerdir? 93 2. Sözleşme ve Ek Protokollerde Belirtilen Yasaklar Nelerdir? 94 C. Mahkemeye Başvuru Şartları 94 1. Bireysel Başvuru Koşulları 94 2. Başvurularda Taraf 95 3. Başvuru Konuları 95 D. AİHM'e Başvuru Usulü 96 1. Mahkemeye Nasıl Başvuruda Bulunabilirim? 96 2. Dilekçe Örneği 98 E. Mahkemeye Başvuru Bana Ne Kazandırır? 102 F. Sorular 103 İKİNCİ BÖLÜM ADLİYE REHBERİ I. GENEL HUKUK BİLGİLERİ 105 A. Genel Bilgi 105 B. Ceza Yargısı ile Hukuk Yargısı Arasındaki Farklar 105 C. Savcılık Teşkilatı 105 D. Mahkemeler 106 1. Hakimler 106 2. Adliye Memurları 106 E. Avukatlar 106 1. Avukatlık Ücreti 107 2. Adli Yardım Nedir? 108 a. Adli Yardım İstemi 108 b. Adli Yardımın Yapılışı 108 F. Sorular 109 II. HUKUK YARGILAMASI 111 A. Hakkınızda Bir Dava Olup Olmadığını Öğrenme 111 B. Duruşmaların Aleniyeti 111 C. Duruşmanın Düzeni – Disiplin Hapsi 111 D. Yetki 112 E. İstinabe–Talimat Yolu 112 F. Dava Nedir? 112 G. Dava Nasıl Açılır? 113 H. Yargılamanın Süresi 113 I. Dava Kimlere Karşı Açılır? 113 İ. Davada Vekalet 113 J. Adliyeden Gelen Tebligatlar 114 K. Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler 114 L. Dilekçe Örnekleri 117 1. Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği 117 2. Boşanma Dilekçesi (Anlaşmalı) 118 3. Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol 120 4. Ortaklığın giderilmesi 121 M. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması 122 N. Dava Açılmasının Hukuki Sonuçları 122 O. Davaya Cevap Verme Zorunluluğu 122 Ö. Delil Nedir? 124 P. Davaların Takip Zorunluluğu 125 1. Sorular 125 III. CEZA YARGILAMASI 125 A. Genel Bilgiler 127 1. Şikayet Hakkı 127 2. İfade ve Sorgu 129 3. Uzlaşma 129 a. Ceza Yargılamasında Uzlaşma Nedir? 129 b. Uzlaşma Nasıl Yapılır? 129 c. Her Suçta Uzlaşma Mümkün müdür? 130 d. Uzlaşma Teklifini Kim Yapar? 131 e. Uzlaşma Teklifi Kabul Edilirse Ne Olur? 131 f. Uzlaşma bitti, Şimdi Ne Olacak? 132 3. Şüpheli veya Sanığın Muayenesi 132 B. Soruşturma 133 1. Şikâyet ve İhbar 133 2. İddianame 134 3. Kovuşturmaya Yer Olmadığına (Takipsizlik Kararı) Dair Karar 134 4. Soruşturmanın Gizliliği 136 C. Yargılama 137 1. Davaya Katılma 137 a. Katılan Ne Demektir? 137 b. katılmak Bana Ne Avantajlar Kazandırır? 137 c. Davaya Katılmazsam Ne Kaybım Olur? 138 2. Duruşma 138 a. Duruşma Salonu Nasıldır? 138 b. Kim Nerede Oturur? 139 c. Kim Nerede Konuşur? 141 d. Salona Herkes Girebilir mi? 141 e. Salonda Nasıl Davranılır? 141 3. Ceza Hukukunda Süreler 142 4. Hakimin Reddi 142 5. Tanıklık 143 6. Sulh Olmak 143 a. Sulh Olmak Ne Demektir? 143 b. Sulh Olmanın Faydası Nedir? 143 7. Ek Savunma Hakkı 144 8. HAGB 144 9. Karar ve Temyiz 145 10. Sorular 146 IV. İDARİ DAVALAR 152 A. İdari Dava Nedir? 152 B. İdari Dava Nerede Açılır? 152 C. İdari Yargıda Süreler 152 D. Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler 153 E. Dilekçe Nasıl Olmalıdır? 154 F. Örnek Dava Dilekçesi 155 G. Davaların Avukatla Takibi Zorunlu mu? 157 H. Dava Nasıl Açılır? 157 I. Adres Değişikliği 157 İ. Haksız İşlemin Sona Ermesi 158 J. Yürütmenin Durdurulması” Ne Demektir? 158 V. İCRA HUKUKU 159 A. Genel Bilgiler 159 1. İcra Takibi 159 2. Haciz 159 3. İcradan Gelen Tebligat 159 4. Ödeme/İcra Emrinin Mahiyeti 159 5. İcra Emri veya Ödeme Emrine Karşı Yapılması Gerekenler 160 6. Mal Beyanı 160 7. İcra Mahkemesinin Görevleri 160 8. İcra Takibine İtiraz 161 9. Haciz İşlemine Karşı itiraz Yolu 161 10. Haczedilen Eşyanın Borçluya Ait Olmadığı İddiası 161 B. Sorular 163 VI. İDARİ PARA CEZALARI VE KABAHATLER (5326 Sayılı Kanun) 164 A. İdari Para Cezaları 164 B. Kabahatler 167 C. İtiraz ve Başvuru 172 D. Kabahat Suçları 175 1. Emre Aykırı Davranış 175 2. Dilencilik 175 3. Kumar Oynama 175 4. Sarhoşluk 175 5. Gürültü 176 6. Rahatsız Etme 177 7. İşgal 177 8. Tütün Mamullerinin Tüketilmesi 177 9. Kimliği Bildirmeme 178 10. Çevreyi Kirletme 178 E. Diğer Kanunlar 180 1. Adres Değişikliğini Bildirmeme 180 2. Önemli Trafik Cezaları 180 2. 2918 Sayılı Trafik Kanununda Düzenlenen Suçlar 181 a. Alkollü Araç Kullanma 181 b. Uyuşturucu Madde ile Araç Kullanma 183 c. Hız Sınırlarına Uymama 183 E. Sorular 185 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZGÜRLÜĞE MÜDAHALE I. ARAMA 192 A. Genel Bilgi 192 B. Aramanın Şartları 193 1. Şüpheli ve Sanık Açısından Arama 193 2. Makul Şüphe 193 C. Aramanın Zamanı 195 D. Arama Türleri 196 1. Adli Arama 196 2. Önleme Araması 197 a. Arama Yetkisinin Kullanımının Şartları 198 b. Önleme Aramasının Yapılacağı Yerler: 200 c. Önleme Araması Nasıl Yapılır? 202 E. Polisin Kendiliğinden Denetim Yapma Yetkisi 205 F. Durdurma ve Kimlik Sorma 209 1. Genel Bilgi 209 2. Durdurma Sebepleri 209 3. Durdurmanın Devam Süresi ve Sona Ermesi 210 4. Polisin (Kolluğun) Kimlik Sorması 212 5. Polisin Sosyal Denetim Yetkisi 214 G. Üst Araması 214 H. Araçlarda Arama 216 I. Konut Araması 217 İ. Gece Yapılacak Arama 219 J. Sorular 221 II. ELKOYMA 224 A. Genel Bilgi 224 B. Yetki 224 C. El konulan Eşyanın İadesi 226 III. YAKALAMA– GÖZALTI 227 A. Genel Bilgi 227 B. Herkesçe Yakalanabilecek Kişiler 228 D. Kelepçe Ne Zaman Takılır? 231 E. Güvenlik Araması 231 F. Gözaltı Süresi ve Devamındaki İşlemler 233 G. Gözaltı Süresinin Uzatılması 233 H. Serbest Bırakma 236 I. Yeniden Yakalama Yasağı 236 İ. Çocuklarla İlgili Özel Hükümler 237 J. Müdafi Yardımı 238 K. İfade Almada Yasak Yöntemler 239 L. Soruşturmanın Gizliliği 240 M. Sorular 240 IV. TUTUKLAMA 241 A. Genel Bilgi 241 B. Tutuklamaya Neden İhtiyaç Duyulur? 242 C. Tutuklama Kararına İtiraz 242 D. Tutuklama SEBEPLERİ 243 E. Müdafi (Avukat) Yardımı 245 F. İstisnai Bir Tutuklama Şekli (Yol Tutuklaması) 246 G. Tutuklamada Süre Sınırı 246 H. Sanığın Serbest Bırakılması 247 I. İnceleme Süresi 247 İ. Tutuklama Kararının Ailesine veya Yakınlarına Bildirilmesi 247 J. Güvence 248 K. Sorular 248 V. HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI 250 A. Genel Bilgi 250 B. Hangi Durumda Tazminat Hakkı Doğar? 251 C. İstenecek zarar Türleri 251 D. Hak Düşürücü Süre 252 E. Dava, Hangi Mahkemede Açılır? 252 F. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 252 G. Sorular 255 Kavram Dizini 257
  Mesleğe yeni başlayan genç avukatlar zaman zaman bir yol rehberine ihtiyaç duymakta, bu rehber bazen tecrübeli bir avukat, bazen bir hakim veya savcı olabilmekte, ancak bu rehbere ulaşmak her zaman mümkün olamamaktadır. Adeta bir adliye rehberi formatında hazırlanan kitapla, genç avukatlara böyle zamanlarda rehberlik etmek amaçlanmıştır. Kitapta çok derin ve teferruatlı bilgilere yer verilmeyerek, genç bir hukukçunun ilkyardım mahiyetindeki acil bilgilere kısa ve zahmetsiz yoldan ulaşması hedeflenmektedir. Kitap, genç avukatların yanında hukuka ilgi duyan ve haklarını öğrenmek isteyen vatandaşları da hukuka yaklaştırmaktadır. Kitabın Konu Başlıkları . Önemli Bireysel Haklar . Adliye Rehberi . Özgürlüğe Müdahale Kitapla İlgili Kategoriler Hukuk Kitapları>Genel Hukuk>Avukatlık Hukuku Kitabın İçindekileri Önsöz 5 Özgeçmiş 7 BİRİNCİ BÖLÜM ÖNEMLİ BİREYSEL HAKLAR I. TÜKETİCİ HAKLARI 21 A. Kanunun Amaç ve Fonksiyonu 22 1. Kanunun Amacı 22 2. Kanunun Kapsamı 22 3. Kanun, Hangi Alanlarda Tüketiciyi Korur? 23 B. Ayıplı mal 23 1. Ayıplı Mal Nedir? 23 2. Kaç Çeşit Ayıplı Mal Vardır? 23 3. Ayıp Sonradan Ortaya Çıkmışsa 25 C. Ayıplı Hizmet 26 D. Taksitle Satış 27 E. Konut Finansmanı 28 F. Paket Tur ve Abonelikler 29 1. Paket Tur Sözleşmeleri 29 2. Abonelik Sözleşmeleri 31 G. İnternet Satışları/ Mesafeli Sözleşmeler 32 H. Kredi Kartları 34 1. Gecikme Halinde Faiz 34 2. Faiz Artırımı 34 3. Geriye Dönük Faiz Artışı 34 4. Tüketiciden Komisyon Alınamaz 35 5. Süreli Yayın Kampanya Ürünleri 35 6. Kampanya Döneminde Fiyat Artışı 35 İ. Abonelik Sözleşmeleri 35 J. Fiyat Etiketleri 36 K. Garanti Süresi 37 L. İnternet Üzerinden Yapılan Satışlar 38 M. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 44 1. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları 44 2. Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri Nerededir? 45 a. Başvuru Mercii 46 b. Başvuru Nasıl Yapılır? 47 c. Dilekçe Örnekleri 48 d. Bilinmesi Gerekenler 52 e. Sorular 54 II. BİLGİ EDİNME HAKKI 58 A. Genel Bilgi 59 1. Talep Konularına Örnek 60 2. Bilgi Edinme Hakkı Nedir? 60 3. Bilgi Edinme Hakkının Önemi 60 4. Müracaat Nasıl Yapılır? 61 5. Yargı Güvencesi 62 6. Kurumlar Hangi Belgeleri Vermek Zorundadır? 62 7. Başvuru Halinde İdarenin Yükümlülüğü 62 B. İstenecek Bilgiler 63 1. Hangi Bilgiler Bu kapsamda İstenebilir? 63 2. Kimler, Bu Bilgilere Ulaşma Hakkına Sahiptir? 63 3. Gizlilik İçeren Belgeler 64 4. Neler İstenebilir? 64 C. Kapsam Dışı Konular 64 1. Kurumlar 65 2. Belgeler 65 D. Başvuru Nasıl Yapılır? 66 E. Başvuruların Cevaplandırılması 70 1. Cevap Süresi 70 2. Başvurunun Reddi veya Eksik Bilgi Verilmesi 70 3. Başvuruya Olumsuz Cevap Verilirse 70 F. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 71 G. Örnek Kararlar 73 H. Cezalar 74 I. Sorular 74 III. ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU 76 A. Genel Bilgi 76 1. Bireysel Başvuru 76 2. Konunun Temel Anayasal Önemi 77 B. Anayasa Mahkemesinin Yetkisi 78 1. Konu Bakımından Yetki 78 2. Kişi Yönünden Yetki 78 3. Zaman Yönünden Yetki 79 C. Bireysel Başvurunun Şartları 79 1. Kanun Yollarının Tüketilmesi 79 2. Güncel ve Kişisel Bir Hakkın Doğrudan Etkilenmesi 80 D. Bireysel Başvuru Usulü 81 1. Başvurunun Yapılacağı Yerler 81 2. Başvuru Harcı 81 3. Avukatla Başvuru Zorunlu mudur? 81 4. Başvuru Dilekçesi ve Ekleri 81 E. Başvuruların İncelenmesi ve Karar 89 1. İlk İnceleme 89 2. Esas İnceleme 89 3. Kararlar 90 F. Sorular 91 IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU 92 A. Genel Bilgi 92 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nedir? 92 2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ne İş Yapar? 92 3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Ne Zaman Başvurabilirim? 93 B. Güvence Altına Alınan Haklar 93 1. Sözleşme ve Ek Protokollerde Öngörülen Haklar Nelerdir? 93 2. Sözleşme ve Ek Protokollerde Belirtilen Yasaklar Nelerdir? 94 C. Mahkemeye Başvuru Şartları 94 1. Bireysel Başvuru Koşulları 94 2. Başvurularda Taraf 95 3. Başvuru Konuları 95 D. AİHM'e Başvuru Usulü 96 1. Mahkemeye Nasıl Başvuruda Bulunabilirim? 96 2. Dilekçe Örneği 98 E. Mahkemeye Başvuru Bana Ne Kazandırır? 102 F. Sorular 103 İKİNCİ BÖLÜM ADLİYE REHBERİ I. GENEL HUKUK BİLGİLERİ 105 A. Genel Bilgi 105 B. Ceza Yargısı ile Hukuk Yargısı Arasındaki Farklar 105 C. Savcılık Teşkilatı 105 D. Mahkemeler 106 1. Hakimler 106 2. Adliye Memurları 106 E. Avukatlar 106 1. Avukatlık Ücreti 107 2. Adli Yardım Nedir? 108 a. Adli Yardım İstemi 108 b. Adli Yardımın Yapılışı 108 F. Sorular 109 II. HUKUK YARGILAMASI 111 A. Hakkınızda Bir Dava Olup Olmadığını Öğrenme 111 B. Duruşmaların Aleniyeti 111 C. Duruşmanın Düzeni – Disiplin Hapsi 111 D. Yetki 112 E. İstinabe–Talimat Yolu 112 F. Dava Nedir? 112 G. Dava Nasıl Açılır? 113 H. Yargılamanın Süresi 113 I. Dava Kimlere Karşı Açılır? 113 İ. Davada Vekalet 113 J. Adliyeden Gelen Tebligatlar 114 K. Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler 114 L. Dilekçe Örnekleri 117 1. Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği 117 2. Boşanma Dilekçesi (Anlaşmalı) 118 3. Anlaşmalı Boşanmaya Dair Protokol 120 4. Ortaklığın giderilmesi 121 M. Dilekçenin Mahkemeye Sunulması 122 N. Dava Açılmasının Hukuki Sonuçları 122 O. Davaya Cevap Verme Zorunluluğu 122 Ö. Delil Nedir? 124 P. Davaların Takip Zorunluluğu 125 1. Sorular 125 III. CEZA YARGILAMASI 125 A. Genel Bilgiler 127 1. Şikayet Hakkı 127 2. İfade ve Sorgu 129 3. Uzlaşma 129 a. Ceza Yargılamasında Uzlaşma Nedir? 129 b. Uzlaşma Nasıl Yapılır? 129 c. Her Suçta Uzlaşma Mümkün müdür? 130 d. Uzlaşma Teklifini Kim Yapar? 131 e. Uzlaşma Teklifi Kabul Edilirse Ne Olur? 131 f. Uzlaşma bitti, Şimdi Ne Olacak? 132 3. Şüpheli veya Sanığın Muayenesi 132 B. Soruşturma 133 1. Şikâyet ve İhbar 133 2. İddianame 134 3. Kovuşturmaya Yer Olmadığına (Takipsizlik Kararı) Dair Karar 134 4. Soruşturmanın Gizliliği 136 C. Yargılama 137 1. Davaya Katılma 137 a. Katılan Ne Demektir? 137 b. katılmak Bana Ne Avantajlar Kazandırır? 137 c. Davaya Katılmazsam Ne Kaybım Olur? 138 2. Duruşma 138 a. Duruşma Salonu Nasıldır? 138 b. Kim Nerede Oturur? 139 c. Kim Nerede Konuşur? 141 d. Salona Herkes Girebilir mi? 141 e. Salonda Nasıl Davranılır? 141 3. Ceza Hukukunda Süreler 142 4. Hakimin Reddi 142 5. Tanıklık 143 6. Sulh Olmak 143 a. Sulh Olmak Ne Demektir? 143 b. Sulh Olmanın Faydası Nedir? 143 7. Ek Savunma Hakkı 144 8. HAGB 144 9. Karar ve Temyiz 145 10. Sorular 146 IV. İDARİ DAVALAR 152 A. İdari Dava Nedir? 152 B. İdari Dava Nerede Açılır? 152 C. İdari Yargıda Süreler 152 D. Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler 153 E. Dilekçe Nasıl Olmalıdır? 154 F. Örnek Dava Dilekçesi 155 G. Davaların Avukatla Takibi Zorunlu mu? 157 H. Dava Nasıl Açılır? 157 I. Adres Değişikliği 157 İ. Haksız İşlemin Sona Ermesi 158 J. Yürütmenin Durdurulması” Ne Demektir? 158 V. İCRA HUKUKU 159 A. Genel Bilgiler 159 1. İcra Takibi 159 2. Haciz 159 3. İcradan Gelen Tebligat 159 4. Ödeme/İcra Emrinin Mahiyeti 159 5. İcra Emri veya Ödeme Emrine Karşı Yapılması Gerekenler 160 6. Mal Beyanı 160 7. İcra Mahkemesinin Görevleri 160 8. İcra Takibine İtiraz 161 9. Haciz İşlemine Karşı itiraz Yolu 161 10. Haczedilen Eşyanın Borçluya Ait Olmadığı İddiası 161 B. Sorular 163 VI. İDARİ PARA CEZALARI VE KABAHATLER (5326 Sayılı Kanun) 164 A. İdari Para Cezaları 164 B. Kabahatler 167 C. İtiraz ve Başvuru 172 D. Kabahat Suçları 175 1. Emre Aykırı Davranış 175 2. Dilencilik 175 3. Kumar Oynama 175 4. Sarhoşluk 175 5. Gürültü 176 6. Rahatsız Etme 177 7. İşgal 177 8. Tütün Mamullerinin Tüketilmesi 177 9. Kimliği Bildirmeme 178 10. Çevreyi Kirletme 178 E. Diğer Kanunlar 180 1. Adres Değişikliğini Bildirmeme 180 2. Önemli Trafik Cezaları 180 2. 2918 Sayılı Trafik Kanununda Düzenlenen Suçlar 181 a. Alkollü Araç Kullanma 181 b. Uyuşturucu Madde ile Araç Kullanma 183 c. Hız Sınırlarına Uymama 183 E. Sorular 185 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZGÜRLÜĞE MÜDAHALE I. ARAMA 192 A. Genel Bilgi 192 B. Aramanın Şartları 193 1. Şüpheli ve Sanık Açısından Arama 193 2. Makul Şüphe 193 C. Aramanın Zamanı 195 D. Arama Türleri 196 1. Adli Arama 196 2. Önleme Araması 197 a. Arama Yetkisinin Kullanımının Şartları 198 b. Önleme Aramasının Yapılacağı Yerler: 200 c. Önleme Araması Nasıl Yapılır? 202 E. Polisin Kendiliğinden Denetim Yapma Yetkisi 205 F. Durdurma ve Kimlik Sorma 209 1. Genel Bilgi 209 2. Durdurma Sebepleri 209 3. Durdurmanın Devam Süresi ve Sona Ermesi 210 4. Polisin (Kolluğun) Kimlik Sorması 212 5. Polisin Sosyal Denetim Yetkisi 214 G. Üst Araması 214 H. Araçlarda Arama 216 I. Konut Araması 217 İ. Gece Yapılacak Arama 219 J. Sorular 221 II. ELKOYMA 224 A. Genel Bilgi 224 B. Yetki 224 C. El konulan Eşyanın İadesi 226 III. YAKALAMA– GÖZALTI 227 A. Genel Bilgi 227 B. Herkesçe Yakalanabilecek Kişiler 228 D. Kelepçe Ne Zaman Takılır? 231 E. Güvenlik Araması 231 F. Gözaltı Süresi ve Devamındaki İşlemler 233 G. Gözaltı Süresinin Uzatılması 233 H. Serbest Bırakma 236 I. Yeniden Yakalama Yasağı 236 İ. Çocuklarla İlgili Özel Hükümler 237 J. Müdafi Yardımı 238 K. İfade Almada Yasak Yöntemler 239 L. Soruşturmanın Gizliliği 240 M. Sorular 240 IV. TUTUKLAMA 241 A. Genel Bilgi 241 B. Tutuklamaya Neden İhtiyaç Duyulur? 242 C. Tutuklama Kararına İtiraz 242 D. Tutuklama SEBEPLERİ 243 E. Müdafi (Avukat) Yardımı 245 F. İstisnai Bir Tutuklama Şekli (Yol Tutuklaması) 246 G. Tutuklamada Süre Sınırı 246 H. Sanığın Serbest Bırakılması 247 I. İnceleme Süresi 247 İ. Tutuklama Kararının Ailesine veya Yakınlarına Bildirilmesi 247 J. Güvence 248 K. Sorular 248 V. HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI 250 A. Genel Bilgi 250 B. Hangi Durumda Tazminat Hakkı Doğar? 251 C. İstenecek zarar Türleri 251 D. Hak Düşürücü Süre 252 E. Dava, Hangi Mahkemede Açılır? 252 F. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 252 G. Sorular 255 Kavram Dizini 257
  >