• resm Tesir Borçlar Hukuku Çalışma Kitabı

Tesir Borçlar Hukuku Çalışma Kitabı

Yayınevi: Temsil Kitap
ISBN: 9786057731500
Sayfa Sayısı: 101
Baskı Sayısı: 1
Ebatlar: 16x24
Basım Yılı: 2020
Tahmini Kargoya Veriliş Zamanı: 2-4 iş günü
19,00 ₺
15,20 ₺
KİTAP HAKKINDA

Tesir Borçlar Hukuku Çalışma Kitabı

İçindekiler

Borçlar Hukuku
Genel Hükümler

I. Borçlar Hukukunda Temel Kavramlar
A. Borç ve Borç İlişkisi Kavramları
B. Borç İlişkisinin Temel Unsurları
C. Borç İlişkisine Hakim Olan İlkeler
D. Borç İlişkisinin Doğurduğu Sonuçlar
E. Eksik Borç Kavramı

II. Borç İlişkisinin Kaynakları
A. Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar
B. Sözleşmelerden Doğan Borçlar

III. Sözleşmenin Kurulması
A. Öneri
B. Kabul

IV. Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları
A. Ehliyet
B. Sözleşmelerin Şekli
C. Sözleşmelerin Konusu Yönünden Geçerlilik Şartları
D. Beyan Edilen İradenin Gerçek Durumu Yansıtması
Muvazaa (Danışıklık)
İrade Sakatlığı Halleri
1. Yanılma (Hata)
2. Aldatma (Hile)
3. Korkutma (İkrah, Tehdit)
4. Aşırı Yararlanma (Gabin)

V. Hukuki İşlemlerde Temsil
A. Yetkisiz Temsil
B. İlan Suretiyle Yapılan Vaadler

VI. Haksız Fiilden Doğan Borçlar
Haksız Fiilin Unsurları
A. Hukuka Aykırı Bir Fiil
B. Zarar
C. Hukuka Aykırı Fiil ile Zarar Arasında İlliyet Bağı
D. Kusur

VII. Kusursuz Sorumluluk Halleri
A. Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olanların Sorumluluğu
B. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu
C. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu
D. Yapı Maliklerinin Sorumluluğu
E. Taşınmaz Malikinin Kusursuz Sorumluluğu
F. Ev Başkanının Sorumluluğu
Munzam (Ek) Kusur

VIII. Haksız Fiilin Hükümleri

IX. Aynı Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu

X. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
Sebepsiz Zenginleşme Davasının Niteliği

XI. Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
A. Müteselsil Borçluluk
B. Müteselsil Alacaklılık
C. Alacağın Devri (Temliki) Sözleşmesi
D. Borcun Üstlenilmesi (Nakli) Sözleşmesi
E. Sözleşmenin Devri
F. Sözleşmeye Katılma
G. Şarta Bağlı Borçlar
H. Cezai Şart
İ. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)
J. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi)

XII. İfa (Eda Etmek)
A. İfanın Konusu
B. İfa Yeri
C. İfa Zamanı
D. İfa Sırası
E. İfa Güçsüzlüğü
F. Para Borçlarında İfa

XIII. Alacaklının Temerüdü (Direnimi)

XIV. Borcun İfa Edilmemesi (Borca Aykırılık)
A. Borca Aykırılık Halleri
1. İmkansızlık
2. Temerrüt

XV. Borcu Sona Erdiren Haller
A. İfa (Yerine Getirme, Eda Etme)
B. İbra (Borçtan Kurtarma Sözleşmesi)
C. Yenileme (Tecdit)
D. Alacaklı - Borçlu Sıfatlarında Birleşme
E. Kusursuz İmkansızlık
F. Takas
G. Zamanaşımı (Müruruzaman)
Zamanaşımı - Hak Düşürücü Süre Farkı

Kendi yorumunuzu yazın
  • Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
  • Kötü
  • Mükemmel