Kapat
0 Ürün
Alışveriş sepetinizde boş.
Kategoriler
  Filtreler
  Preferences
  Ara

  İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler

  ISBN :9786254325885
  Sayfa Sayısı :355
  Baskı Sayısı :20
  Ebatlar :16.00 x 24.00
  Basım Yılı :2023
  200,00 ₺
  180,00 ₺

  İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler kitabının on altıncı basısının kısa sürede tükenmiş olması sebebiyle bir yıl içinde on yedinci basıyı yapıyoruz.
  Bu basıda, özellikle geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yansıtılmış ve geçen basıda gözden kaçan hususlar da düzeltilmiştir.

  (ÖNSÖZDEN)  İçindekiler

  Birinci Kitap
  İcra Hukuku

  Birinci Bölüm
  Genel Bilgi
  1. İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
  2. İcra Organları (İcra Teşkilatı)
  3. Şikayet (M. 16-18, 22)
  4. İcra Harç Ve Giderleri
  5. Tebligat, Süreler, Tatil Ve Talik Halleri
  6. İcra Takibinin Tarafları

  İkinci Bölüm
  İlamsız İcra

  7. Genel Haciz Yolu İle Takip Talebi
  8. Ödeme Emri Ve Ödeme Emrine İtiraz
  9. İtirazın Hükümden Düşürülmesi
  10. Menfi Tespit Ve İstirdat Davası (M. 72)
  11. İcra Takibinin İptal Ve Taliki (M. 71)
  12. Mal Beyanı (M. 74-77)
  13. Haciz (M. 78-95)
  14. Borcun Taksitle Ödenmesi
  15. Satış (Paraya Çevirme) (M. 106-137)
  16. Paraların Paylaştırılması (Ödenmesi) (M. 138-144/A)
  17. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (Aciz Vesikası) (M. 143)
  18. Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip
  19. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip (M. 167-170/B)
  20. Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi (M. 269-276)
  21. İlamlı İcra (M. 24-41)
  22. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip (M. 145-153)
  23. İhtiyati Haciz (M. 257-268)

  İkinci Kitap
  İflas Ve Konkordato


  Birinci Bölüm
  İflas Hukuku

  1. İflas Hukuku Hakkında
  2. İflas Organları
  3. İflas Sebepleri
  4. İflas Talebi Ve İflas Davası
  5. İflasın Hukuki Sonuçları (M. 184-207)
  6. İflas Tasfiyesi

  İkinci Bölüm
  Konkordato

  7. Konkordato Hakkında Genel Bilgiler
  8. Adi Konkordato (İflas Dışı Konkordato) (M. 285-308/H)
  9. İflas İçi (İflastan Sonra) Konkordato (M. 309)
  10. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

  Üçüncü Bölüm
  Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

  11. Genel Bilgiler
  12. Yeniden Yapılandırma Projesinin Hazırlanması
  13. Yeniden Yapılandırma Projesinin Müzakeresi Ve İnceleme
  14. Projenin Tasdiki Kararının Sonuçları, Fesih, Projenin Tadil Ve İhlali

  Dördüncü Bölüm
  İptal Davaları

  15. Genel Olarak
  16. İptale Tabi Tasarruflar (M. 278-280)
  17. İptal Davasında Yargılama
  18. İptal Davasının Sonuçları (M. 283)

  Beşinci Bölüm
  İcra Ve İflas Suçları

  19. Genel Olarak
  20. İcra Suçlarının Genel Özellikleri
  21. Yargılama

  İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler kitabının on altıncı basısının kısa sürede tükenmiş olması sebebiyle bir yıl içinde on yedinci basıyı yapıyoruz.
  Bu basıda, özellikle geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler kitaba yansıtılmış ve geçen basıda gözden kaçan hususlar da düzeltilmiştir.

  (ÖNSÖZDEN)  İçindekiler

  Birinci Kitap
  İcra Hukuku

  Birinci Bölüm
  Genel Bilgi
  1. İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
  2. İcra Organları (İcra Teşkilatı)
  3. Şikayet (M. 16-18, 22)
  4. İcra Harç Ve Giderleri
  5. Tebligat, Süreler, Tatil Ve Talik Halleri
  6. İcra Takibinin Tarafları

  İkinci Bölüm
  İlamsız İcra

  7. Genel Haciz Yolu İle Takip Talebi
  8. Ödeme Emri Ve Ödeme Emrine İtiraz
  9. İtirazın Hükümden Düşürülmesi
  10. Menfi Tespit Ve İstirdat Davası (M. 72)
  11. İcra Takibinin İptal Ve Taliki (M. 71)
  12. Mal Beyanı (M. 74-77)
  13. Haciz (M. 78-95)
  14. Borcun Taksitle Ödenmesi
  15. Satış (Paraya Çevirme) (M. 106-137)
  16. Paraların Paylaştırılması (Ödenmesi) (M. 138-144/A)
  17. Borç Ödemeden Aciz Belgesi (Aciz Vesikası) (M. 143)
  18. Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip
  19. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip (M. 167-170/B)
  20. Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi (M. 269-276)
  21. İlamlı İcra (M. 24-41)
  22. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip (M. 145-153)
  23. İhtiyati Haciz (M. 257-268)

  İkinci Kitap
  İflas Ve Konkordato


  Birinci Bölüm
  İflas Hukuku

  1. İflas Hukuku Hakkında
  2. İflas Organları
  3. İflas Sebepleri
  4. İflas Talebi Ve İflas Davası
  5. İflasın Hukuki Sonuçları (M. 184-207)
  6. İflas Tasfiyesi

  İkinci Bölüm
  Konkordato

  7. Konkordato Hakkında Genel Bilgiler
  8. Adi Konkordato (İflas Dışı Konkordato) (M. 285-308/H)
  9. İflas İçi (İflastan Sonra) Konkordato (M. 309)
  10. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

  Üçüncü Bölüm
  Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

  11. Genel Bilgiler
  12. Yeniden Yapılandırma Projesinin Hazırlanması
  13. Yeniden Yapılandırma Projesinin Müzakeresi Ve İnceleme
  14. Projenin Tasdiki Kararının Sonuçları, Fesih, Projenin Tadil Ve İhlali

  Dördüncü Bölüm
  İptal Davaları

  15. Genel Olarak
  16. İptale Tabi Tasarruflar (M. 278-280)
  17. İptal Davasında Yargılama
  18. İptal Davasının Sonuçları (M. 283)

  Beşinci Bölüm
  İcra Ve İflas Suçları

  19. Genel Olarak
  20. İcra Suçlarının Genel Özellikleri
  21. Yargılama

  Önerilen Ürünler
  >