• resm İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

ISBN: 9786050507287
Sayfa Sayısı: 353
Baskı Sayısı: 17
Ebatlar: 16.00 X 24.00
Basım Yılı: 2020
65,00 ₺
KİTAP HAKKINDA

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları

Hukuk kurallarını öğretenlerin bir görevi de, öğrencilere soyut hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme alışkanlığını kazandırmaktır. Bu konuda yargılama (usul ve icra-iflâs) hukukçularına düşen görev, belki de, diğer hukukçulara oranla daha fazladır.
Problem üzerinde çalışmak, hem öğrenilen kuramsal bilgilerin yaşama aktarılmasını hem de bu bilgilerin daha iyi kavranmasını sağlar. Sorunları değişik açılardan görerek bunlara yeni boyutlar getirilmesi, öğrencinin de “ufkunun genişlemesi”ni destekler.
Hukuk fakülteleri müfredat programları, bazı dersler açısından, pratik çalışma (uygulamalı ders) yapılması gereğini, zorunlu olarak, öngörmektedir. Bu programlar gereğince hukuk fakültelerinde, icra ve iflâs hukuku dersi bakımından, eskiden beri, pratik çalışmalara özel bir önem verilmekte ve düzenli şekilde bu çalışmalar yapılmaktadır.
Bu pratik çalışmalarda (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle bu Kitap hazırlanmıştır.
Kitap, bu baskıda, 7251 sayılı Kanunla İcra ve İflâs Kanunumuzda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak tümüyle gözden geçirilerek güncellenmiştir. Bunun yanı sıra, yine 7251 sayılı Kanunla, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunda öngörülen değişiklik ile mevzuatta dava şartı arabuluculukla ilgili olarak gerçekleştirilen tüm yeni düzenlemeler de Kitabın güncellenmesinde değerlendirilmiştir.
Birinci Bölüm, “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözümlü problemlere yer verilmiş, daha sonra öğrencinin çözmesi istenilen problemler konulmuştur.
Kitabımızın İkinci Bölümü ise, “Seçilmiş Yargı Kararları"na ayrılmış; burada, öğrencilerimizin icra ve iflâs hukukunu daha geniş çerçevede kavramalarını sağlamak üzere seçilmiş bazı Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarına yer verilmiştir. Öte yandan 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra göreve başlayan bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin de karar vermeye başlaması ve bu kararların bir kısmının da kesin olacağı dikkate alındığında Kitabımızda örnek niteliğinde bu mahkeme kararları da derlenmiştir. Bu doğrultuda ayrıca 16. baskıdan sonra çıkan kararlar bakımından güncelleme yapılmış; Yargıtay kararlarından bazıları değerlendirilmiş ve büyük bir bölümü ise, öğrencilerimizin Yargıtay kararlarını anlama ve değerlendirme alışkanlığı edinebilmelerini sağlamak için uygulamalı ders malzemesi olarak kitaba konulmuştur.
 
Kitabın önceki baskılarının Üçüncü Bölümünde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1966 tarihinden beri sınavlarda sorulmuş sorulara yer verilmişti. Kitabın bu baskısının bu bölümünde yer alan sınav soruları, çeşitli tarihlerde yapılan Kanun değişiklikleri ve kitabın hacminin de artması nedeniyle 2011 yılından itibaren sorulmuş sınav sorularıyla sınırlandırılmıştır. Bu sınav soruları, başta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve TOBB-ETÜ Hukuk Fakültelerinde tarafımızca yapılmış olan sınavlardan oluşmaktadır. Bu sorulardan bir kısmı cevaplarıyla birlikte verilmiştir. Kitabın hacmindeki artışın önüne geçmek üzere sınav sorularından benzer olanların bir kısmının çıkarılması yoluna gidilmiş; test sorularının ise, sınırlı sayıda paylaşılması tercih edilmiştir.
Her zaman olduğu gibi Kitabın bu baskısında da “e-uyar.com”u kullanımımıza açarak bize destek veren Av. Talih UYAR’a içtenlikle teşekkür ederiz.
Kitabı YETKİN yayını olarak basan Yetkin A.Ş.’nin değerli sahibi Muharrem BAŞER ile titiz çalışmasından ötürü Serap ÖZER ROL’e de ayrıca çok teşekkür eder; aramızdan ayrılan merhum Y. Ziya GÜLKÖK’ü sevgi ve saygıyla anarız.

Kendi yorumunuzu yazın
  • Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir.
  • Kötü
  • Mükemmel